Gör om en kontaktgrupp till en lista i Excel

Om du vill exportera ut en kontaktgrupp från Work2Go och se adresserna som en lista, följer du stegen här.

  1. Exportera adressböckerna, en i taget om det är flera. Inställningar > Import/Export
    Mer detajerad beskrivning finns att läsa här.
  2. Högerklicka på den exporterade filen och välj att öppna den i Excel eller motsvarande program.

Adresser som ingår i en kontaktgrupp skrivs ut i en och samma cell. För att få en bra överblick och smidigare kunna hantera adresserna i kontaktgruppen är det bäst att göra om dem till en lista.


Gör om gruppen till en lista

  1. Klipp ut adresserna och klistra in dem i en ny fil.
  2. Gå till Dataverktyg (Data) > Text till kolumn.
  3. Välj Tab och eventuellt Blanksteg (Space) > OK.
  4. Markera raden och klipp ut.
  5. Ställ markören i den första cellen och högerklicka > välj Klistra in special (Paste Special).
  6. Ha en markör vid Transponera (Transpose).

 

 Facebook! Twitter! Digg! Pusha! Blogger! Del.icio.us! Google!